Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Generalpukovnik Senad Mašović u posjeti Oružanim snagama Republike Slovačke

 • Picture 1

  Realizovana Glavna planska konferencija za Vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 19-5“

 • Picture 2

  Šef Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u BiH (ODC) u posjeti Komandi za podršku OS BiH

 • Picture 3

  Posjeta i promocija vojnog poziva u Saobraćajnoj školi u Mostaru

 • Picture 4

  Analiza protivminskih akcija OS BiH za 2018. godinu

 • Picture 5

  Ekspertni tim NATO-a posjetio Komandu za obuku i doktrinu

 • Picture 6

  Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović primio generalpukovnika Esa Pulkkinena, generalnog direktora Vojnog osoblja EU

 • Picture 7

  Djelatnici 2. pješadijskog bataljona/5. pješadijske brigade OS BiH uspješno realizovali kompjuterski podržanu vježbu na sistemu JCATS

 • Picture 8

  Primopredaja dužnosti brigadnog kapelana u kasarni „Sinovi Posavine“ Orašje

 • Picture 9

  Razgovori sa predstavnicima NATO-a za program unapređenja edukacije u oblasti odbrane

 • Picture 10

  M2M događaj BIHSPP1901340ICE "Non Lethal individual WPN fam. Course" (Kurs "Stavljanje lica pod kontrolu" - Operacije kontrole mase upotrebom namjenskih sredstava, vojnih formacija i tehnika)

 • Picture 11

  Inspekcija utvrđenog područja u skladu sa „Bečkim dokumentom“