Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizacija NEL-2 ocjenjivanja deklarisanog voda vojne policije na poligonu „Manjača”

 • Picture 1

  Zamjenik komandanta NATO-a za Bosnu i Hercegovinu posjetio Centar za osnovnu obuku

 • Picture 3

  Realizacija NEL-2 ocjenjivanja deklarisanog CIMIC tima OS BiH po OCC E&F konceptu

 • Picture 4

  Komandant OK OS BiH učestvovao na 5. Forumu komandanata europskih kopnenih snaga

 • Picture 5

  Početak Osnovne podoficirske obuke klasa 3/18-I

 • Picture 6

  Posjeta Parlamentarnog vojnog povjerenika bataljonu veze Brigade taktičke podrške

 • Picture 7

  Realizacija zajedničke obuke 3.pb/4.pbr OS BiH i pripadnika EUFOR-a Austrijskog kontingenta

 • Picture 8

  Oproštajno- nastupna posjeta grčkog vojnog atašea u BiH

 • Picture 9

  primopredaja dužnosti komandanta Artiljerijskog bataljona 5.pbr OS BiH

 • Picture 10

  OS BiH realizovale vanjsko ocjenjivanje „Dinamičan odgovor 18-5“

 • Picture 11

  General Mašović sa visokim predstavnicima britanske vojske