Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Održan brifing komandanata brigada OK OS BiH putem video konferencije

 • Picture 1

  Postavljena jedinstvena obilježja na lokacije 5.pbr OS BiH

 • Picture 2

  Obilježena slava Hrama sv. Prokopija na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice

 • Picture 3

  Polugodišnja analiza protivminskih akcija OS BiH u 2019. godini

 • Picture 5

  Oružane snage BiH pružile podršku „Maršu mira 2019.”

 • Picture 6

  Kontrolno tehnički pregled MiMES-a u 2019. godini

 • Picture 7

  Ceremonija završetka 1. faze obuke 6. klase kandidata na Osnovnoj obuci za oficire

 • Picture 8

  Angažovanje resursa 2. Helikopterskog skvadrona Brigade ZS i PZO povodom obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

 • Picture 9

  Generalpukovnik Senad Mašović na Konferenciji načelnika generalštabova u sjedištu UN-a u New Yorku

 • Picture 10

  Obilјežavanje malog i lakog naoružanja u OS BiH

 • Picture 11

  Podrška pripadnika OS BiH u realizaciji Evropskog prvenstva u raftingu „Banja Luka-Vrbas 2019“