Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Načelnik Štaba OS BiH i Komandant EUFOR-a posjetili lokaciju kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice

 • Picture 1

  General Mašović i komandant EUFOR-a u posjeti jedinicama OS BiH na lokacijama kasarne Manjača i “Dubrave“ Živinice

 • Picture 2

  Posjeta komandanta EUFOR-a u BiH komandama i jedinicama razmještenim u kasarni „Kozara“ u Banjaluci

 • Picture 3

  Pomoć civilnim strukturama u gašenju požara

 • Picture 4

  Seminar „Proces naučenih lekcija u OS BiH“

 • Picture 5

  Komandant EUFOR-a u BiH posjetio Komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka

 • Picture 6

  Predstavnici vojno diplomatskog kora u posjeti PSOTC-u

 • Picture 7

  U Livnu održan susret vojnih kapelana OS BiH

 • Picture 8

  Obilježen Dan Prvog i Drugog Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske

 • Picture 9

  Ceremonija ispraćaja Pješadijske jedinice iz sastava 6.pbr OS BiH u NATO vođenu misiju „Odlučna podrška“ u IR Afganistan

 • Picture 10

  Ceremonija ispraćaja Pješadijske jedinice i Jedinice vojne policije OS BiH u NATO vođenu misiju „Odlučna podrška“ u IR Afganistan

 • Picture 11

  General Mašović primio zamjenika komandanta Združene komande NATO snaga u Napulju i komandanta NATO štaba u Sarajevu