Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Božićni domjenak u Livnu

 • Picture 1

  Svečani ispraćaj jedinica OS BiH u operaciju podrške miru “Odlučna podrška” u IR Afganistan

 • Picture 2

  Ocjenjivanje vježbe 1. srb PZO „Priprema baterije za gađanje“

 • Picture 3

  Djelomična štabna kontrola Artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade od strane OK OS BiH

 • Picture 4

  Realizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kasarni „Rajlovac OS BiH“

 • Picture 5

  Regionalni Tim za multimedijalnu podršku pri Ambasadi SAD-a u posjeti 5.pbr OS BiH

 • Picture 6

  Održan seminar „Kibernetička Odbrana 2018“

 • Picture 7

  General Mašović primio u posjetu pakistanskog vojnog atašea brigadira Asifa

 • Picture 8

  Dragovoljno darivanje krvi na lokaciji kasarne “7.mbr” Zenica

 • Picture 9

  Redovna druga godišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji 6. pbr

 • Picture 10

  Uspješno realizovan Kurs za razvoj vođa u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH

 • Picture 11

  Prijem V klase oficira u 4. pješadijsku brigadu