Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Realizacija M2M događaja „Obuka medicinskog osoblja Deminerskog bataljona“

 • Picture 1

  Zamjenik ministra odbrane BiH i Komandant 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka posjetili grad Istočno Sarajevo

 • Picture 2

  Počeo Komandno-štabni kurs za oficire OS BiH

 • Picture 3

  Počeo Napredni podoficirski kurs Oružanih snaga BiH

 • Picture 4

  Božićni prijem u kasarni “Žarko Zgonjanin“ Prijedor

 • Picture 5

  Obilježavanje pravoslavnog Božića

 • Picture 6

  Načelnik štaba EUFOR-a u BiH u posjeti 1/5. pbr

 • Picture 7

  Održana inicijalna planska konferencija za vježbu Dinamičan Odgovor 18-6 u organizaciji 6. pbr

 • Picture 8

  Obuka pripadnika izviđačkih jedinica u organizaciji izviđačke čete 6.pbr

 • Picture 9

  OS BiH domaćin održavanja radionice“ADAMS Basic Workshop“

 • Picture 10

  General Jeleč na sastanku Vojnog komiteta NATO-a u Briselu

 • Picture 11

  Komandant NATO štaba u Sarajevu posjetio brigadu ZS i PZO