Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Posjeta delegacije Centra za obuku podoficira OS R. Turske

 • Picture 1

  Zajednički iftar na lokaciji

 • Picture 2

  Posjeta kineskog vojnog atašea Operativnoj komandi OS BiH

 • Picture 3

  Realizacija Naprednog ABHO kursa

 • Picture 4

  Kvalifikacijsko bojevo gađanje (KBG) pripadnika bPZO iz pješadijskog naoružanja

 • Picture 5

  Realizovana Glavna planska konferencija za Vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 18-5“

 • Picture 6

  Subregionalna kontrola naoružanja na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice od strane R. Srbije

 • Picture 7

  Ispraćaj brigadnog generala dr. Kenana Dautovića na novu dužnost

 • Picture 8

  Ramazanski iftar u Komandi za obuku i doktrinu

 • Picture 9

  Kampanja inžinjerijskog uređenja kasarne „Rajlovac OS BiH“

 • Picture 10

  Posjeta učenika OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Trebinje kasarni „Bilećki borci“ Bileća

 • Picture 11

  Delegacija OS BiH učestvuje na sastanku NATO radne grupe za borbu protiv improvizovanih eksplozivnih sredstava