Oružane snage BiH

Arhiva galerija

 • Picture 0

  Održan 15. Koordinacijski komitet za rješavanje viškova NMiMES-a u OS BiH

 • Picture 1

  Tradicionalni zajednički iftar u kasarni “Kozara” u Banja Luci

 • Picture 2

  Zajednički iftar na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“

 • Picture 3

  Realizacija Kursa za razvoj vođa

 • Picture 4

  IFTARSKO DRUŽENJE U KASARNI „KOSOVA“ USTIKOLINA

 • Picture 5

  Posjeta Komandanta Operativne komande OS BiH komandi i jedinicama 2.pb

 • Picture 6

  VJEŽBA VANJSKOG OCJENJIVANJA “DINAMIČAN ODGOVOR 18-4”

 • Picture 7

  Beograd 2018

 • Picture 8

  Zajednički koncerti Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH i Vojnog orkestra i hora američke Armije u Europi (USAREUR Band)

 • Picture 10

  Obilјežavanje Dana 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka i Dana Vojske Republike Srpske

 • Picture 11

  Nastavljen proces učenja njemačkog jezika u OS BiH