generalpukovnik Anto Jeleč,
načelnik Zajedničkog štaba OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 03.02.1959. godine, Omanjska-Usora

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: načelnik ZŠ OS BiH

Formacijski čin: general pukovnik

 OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • inžinjer mašinstva, Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište Mostar
 • Škola rezervnih oficira u Bileći
 • Komandno-štabna škola na HVU u Zagrebu

 ZAVRŠENI SEMINARI,  KURSEVI i dr.

 • 1998. - NATO škola u SR Njemačkoj, kurs nacionalne sigurnosti i saradnje
 • 2002. - NATO škola u SR Njemačkoj, kurs inspektora za kontrolu naoružanja
 • 2003. - RACVIAC u Zagrebu, kurs inspektora za kontrolu naoružanja, Dayton Čl.IV
 • 2006-2007. Seminar za generale

 RADNO ISKUSTVO

 • 1992. - komandant 1. bataljona 110. brigade HVO Usora
 • 1992. - zamjenik komandanta 110. brigade HVO Usora
 • 1994. - komandant 110. brigade HVO Usora
 • 1994. - načelnik Odjela bojeve spremnosti GŠ HVO
 • 1997. - izvršni oficir u Uredu zamjenika komandanta ZK VF BiH
 • 2002. - načelnik Odjeljenja G3 u 1. GZ VF BiH
 • 2004. - komandant 1. gombr VF BiH
 • april 2007 - oktobar 2007. - v.d. komandanta 4. pješadijske brigade OS BiH
 • 2007-2011. - komandant Operativne komande OS BiH
 • novembar 2011. - v.d. zamjenika načelnika ZŠ OS BiH za resurse
 • 2013 – načelnik ZŠ OS BiH

ODLIKOVANJA

Medalja za izvanrednu i nesebičnu službu – dodijeljena od strane Guvernera Savezne američke države Meryland.

Medalja je dodijeljena generalu Jeleču za izvanredno rukovođenje i komandovanje komandama i jedinicima OS BiH za vrijeme izvršenja operacija pružanja pomoći civilnim organima vlasti i stanovništvu u kriznim i vanrednim situacijama u BiH – poplavama, maja 2014. godine.

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994. - major
 • 1996. - pukovnik
 • 2004. - brigadir
 • 2004. - brigadni general
 • 2012. - general major
 • 2014. - general pukovnik