generalmajor Dragan Vuković,
komandant Operativne komande OS BiH

LIČNI PODACI
Datum i mjesto rođenja: 16.01.1965. godine, Derventa
Bračni status: Oženjen
Postavljen na dužnost: Komandant OK OS BiH
Formacijski čin: general major

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1979. - Osnovna škola Derventa
 • 1983. - Srednja ekonomska škola, SSS
 • 1987. - Vojna akademija KoV-Pješadija VSS
 • 1998. - Generalštabna škola-Beograd
 • 2003. - Škola nacionalne odbrane-Atina
 • 2014. - Magistar socioloških nauka - Univerzitet u Banjoj Luci

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • Više raznih seminara i kurseva u Bosni I Hercegovini i inostranstvu

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1987-1988 Komandir motorizovanog voda, 16.ppp, JNA
 • 1988-1990 Komandir motorizovane čete, 16.pmtbr, JNA
 • 1990-1991 Komandir mehanizovanog voda, 329.okbr, JNA
 • 1991-1992 Komandir mehanizovane čete, 329.okbr, JNA
 • 1992.          Zamjenik komandanta meh. bataljona, 329. okbr, JNA
 • 1992-1993 Komandant meh.bat/1.okbr, VRS
 • 1993-1995 Načelnik štaba motorizovane brigade, 16.mtbr VRS
 • 1995-1996 v.d. Komandanta motorizovane brigade, 16.mtbr VRS
 • 1996-1999 Komandant motorizovane brigade, 116.mtbr VRS
 • 1999-2000 Načelnik odjeljenja za ONP 1.Korpusa, 1. Korpus VRS
 • 2000-2001 Pomoćnik načelnika za ONP u kabinetu Načelnika GŠ VRS
 • 2001-2002 Načelnik kabineta, GŠ VRS
 • 2003-2004 Načelnik štaba 1.Koprusa i zamjenik komandanta 1.Korpusa, 1.Korpus VRS
 • 2004-2005 Zamjenik načelnika GŠ VRS, GŠ VRS
 • 2005-2007 Načelnik GŠ VRS, GŠ VRS
 • 2007-2008 v.d. Komandant KP OS BiH, KP OS BiH
 • 2008-2013 Zamjenik Komandanta KP za resurse, KP OS BiH
 • 2013 v.d. Komandanta OK OS BiH
 • Decembar 2013. - Komandant OK OS BiH

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1987. - potporučnik
 • 1988. - poručnik
 • 1991. - kapetan
 • 1993. - kapetan I klase
 • 1994. - major
 • 1995. - potpukovnik
 • 2000. - pukovnik
 • 2005. - brigadni general
 • 2014. - general major 

JEZICI

 • Engleski
 • Grčki
 • Ruski