brigadni general Gojko Knežević,
zamjenik komandanta Komande za podršku za resurse


LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 20.08.1962. godine, Kozarska Dubica
Bračni status: oženjen
Postavljen na dužnost: Zamjenik Komandanta KP OS BiH za resurse
Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1982.-Srednja vojna škola, SSS
 • 1989.-Vojna akademija KoV-OMJ, VSS
 • 1999.-Komandno štabna škola - Beograd
 • 2004.-Škola Nacionalne odbrane - Beograd
 • 2012.-Visoki studij bezbjednosti i odbrane - Beograd

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 2005.-Kurs engleskog jezika, BiH
 • 2009.-Seminar Pregled odbrane, BiH
 • 2009.-Konferencija Generalni inspektor, BiH
 • 2009.-Seminar Strateško-politička vojna pitanja, BiH
 • 2009.-Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • 2010.-Seminar za više oficire, BiH
 • 2010.-Seminar strategijsko planiranje i razvoj, BiH
 • 2011.-Seminar Strateško-politička vojna pitanja, BiH

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1997-1998.-Načelnik štaba, 302.okbr VRS
 • 1999-2000.-Komandant brigade, 302.okbr VRS
 • 2000-2001.-Komandant brigade, 302.okbr „R“ VRS
 • 2001-2002.-Komandant brigade, 143.mbr VRS
 • 2002-2002.-Komandant brigade, 143.mbr „R“ VRS
 • 2002-2002.-Komandant brigade, 101.okbr „A“ VRS
 • 2002-2003.-Komandant brigade, 101.okbr VRS
 • 2004-2006.-Komandant divizije, 1.divizija „R“ VRS
 • 2007-2007.-v.d. inspektora, KP OS BiH
 • 2007-2008.-Inspektor, KP OS BiH
 • 2009-2013.-Načelnik uprave za politiku i planove, ZŠ OS BiH
 • 2013. – v.d. Zamjenik Komandanta KP OS BiH za resurse

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1982. vodnik JNA
 • 1985. vodnik I klase JNA
 • 1988. stariji vodnik JNA
 • 1989. poručnik JNA
 • 1992. kapetan VRS
 • 1995. kapetan I klase VRS
 • 1995. major VRS
 • 1999. potpukovnik VRS
 • 2002. pukovnik VRS
 • 2006. brigadir
 • 2014. brigadni general