general-major Husein Tursunović,
komandant Komande za podršku OS BiH


LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 09.02.1963.godine, Žedanjsko-Srebrenica
Bračni status: oženjen
Postavljen na dužnost:  Komandant KP OS BiH
Formacijski čin: general major

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1982.-Opšta gimnazija, Srebrenica, SSS
 • 1999.-Ratna kopnena akademija OS R.Turske
 • 2004.-Fakultet političkih nauka, Sarajevo, Dipl.politolog iz oblasti sigurnosti -VSS
 • 2005.-Ratni koledž OS R.Turske

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 2003.-Seminar Međunarodno pravo za vojne savjetnike, BiH
 • 2004.-Kurs turskog jezika, R.Turska
 • 2008.-Seminar Generalni inspektor, BiH
 • 2008.-Kurs engleskog jezika, BiH
 • 2008.-Seminar Strateška političko vojna pitanja, BiH
 • 2009.-Seminar Strateška političko vojna pitanja, BiH
 • 2009.-Seminar za generale i ključno osoblje

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1999-2000.-Komandant brigade, 121.Vmtbr VF BiH
 • 2000-2001.-Komandant brigade, 7.Vmtbr VF BiH
 • 2001-2004.-Komandant brigade, 167.Smtbr VF BiH
 • 2004-2006.-Komandant divizije, 1.divizija VF BiH
 • 2007-2008.-v.d.Zamjenik Komandanta KP OS BiH za operacije, OS BiH
 • 2008-2013.-Generalni inspektor, MO BiH
 • 2013. - v.d Komandanta KP OS BiH, OS BiH

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994. pukovnik
 • 1998. brigadir
 • 2010. brigadni general
 • 2014. general major