brigadni general Ivica Jerkić,
zamjenik komandanta Operativne komande za resurse


LIČNI PODACI
Datum i mjesto rođenja: 03.02.1968. godine, Blizanci, Čitluk
Bračni status: Oženjen
Postavljen na dužnost: Zamjenik Komandanta OK OS BiH za resurse
Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1997. – Komandno štabna škola HVU Zagreb
 • 1999. - Kineziološki fakultet, Zagreb
 • 2005. - Novinarstvo - Fakultet Filozofskih i humanističkih znanosti, Mostar
 • 2007. - Ratna škola Ban Josip Jelačić, Zagreb

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • Upravljanje personalom - Njemačka
 • Upravljanje obukom MPRI
 • Kurs za generale (OSCE i NAVAL POST GRADUATE SCHOOL)
 • Kurs engleskog jezika, SAD
 • Upravljanje resursima odbrane na Institutu Monterey, SAD
 • Više različitih kurseva i seminara u zemljii inostranstvu

RADNO ISKUSTVO

 • 1992-1997. - Savjetnik za ONP u brigadi
 • 1997-2001. - Načelnik ONP brigade, S3 u 2.gbr VF BiH
 • 2001-2002. - Zamjenik komandanta 2.gbr. VF BiH
 • 2002-2004. - Komandant 2.gbr. VF BiH
 • 2004-2007. - Načelnik štaba 1.gombr. OS BiH
 • 2007-2007. - Načelnik Uprave za personal ZŠ OS BiH
 • 2007-2011. - Komandant 4.pbr OS BiH
 • 2011-2013. - Komandant OK OS BiH 
 • 2013. -         .Zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1993. kapetan
 • 1994. major
 • 1997. pukovnik
 • 2005. brigadir
 • 2009. brigadni general