brigadni general Marko Stojčić,
zamjenik komandanta Komande za podršku za operacije


LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 24.03.1965. godine, Mostar
Bračni status: Oženjen
Postavljen na dužnost: v.d.Zamjenika Komandanta KP OS BiH za operacije
Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • Vojna akademija KoV- artiljerija
 • Ekonomski fakultet Mostar, mr. Ekonomskih nauka

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 2009-Seminar za generale i ključno osoblje
 • 2009-Seminar Strateško političko vojna pitanja
 • 2010-Seminar za više oficire
 • 2010-Seminar Strateško političko vojna pitanja
 • 2011-Seminar Strateško političko vojna pitanja

RADNO ISKUSTVO

 • 1994-1997.-Komandant 10. artiljerijsko raketni puk
 • 1998-2004.-Zamjenik komandanta 10.artiljerijsko raketna brigada
 • 2004-2005.-Načelnik štaba Komande logistike VF
 • 2005-2008.-Inspektor u MO BiH
 • 2008-2009.-v.d. Zamjenik komandanta KP OS BiH
 • 2009-2013.-Zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994. pukovnik
 • 2005. brigadir
 • 2010. brigadni general