brigadni general Mirsad Ahmić,
zamjenik komandanta Operativne komande za operacije


LIČNI  PODACI

Datum i mjesto rođenjа: 22.09.1970. Bukovičke Čivčije, Doboj, BiH
Bračni status:  Oženjen, dvoje djece
Postavljen na dužnost: Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije
Formacijski čin: Brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA:

1985-1989. Vojna gimnazija Mostar
1989-1992. Vojna akademija RV i PVO Rajlovac
1999-2004. Fakultet odbrane i sigurnosti, FPN UNSA
2000-2002. Ratna akademija KoV OS R Turske
2007. Akademija OS Republike Turske
2011-2012. Postdiplomski studij, Brisel, Kraljevina Belgija 

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI i dr.:

1996. Kurs k-danata bataljona, Zenica
1996-1997. KŠK i obuka brigade (MPRI program)
2007-2009. Kursevi u Centru za sigurnosnu saradnju, RACVIAC Zagreb
2007-2010. Kursevi i seminari u organizaciji NATO i ODC, BiH, inostranstvo
2010.  Kurs za oficire u NATO štabovima i komandama, NATO school Oberammergau, SR Njemačka

STRANI JEZICI:

Engleski jezik – aktivno
Turski jezik – aktivno
Ruski jezik – poznavanje

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

1996-1997. Komandant 2/379. mtbr 3. korpus VF BiH
1997-2000. Zamjenik komandanta 379. mtbr 2. i 3.korpus VF BiH
2002-2007. Komandant Nastavni centar Travnik VF BiH
2007-2010. Načelnik Odjeljenje za upr.personalom u J1 ZŠ OS BiH
2010-2013. Of. za reg. sig. part. zemlje i upravljanje personalom NATO HQ Brussels
2013-2014. Načelnik, Odjeljenje za upr.personalom u J1 ZŠ OS BiH
2014 - Zamjenik komandanta za operacije OK OS BiH           

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

1995. nadkapetan
1997. major
2005. pukovnik
2009. brigadir
2015. brigadni general