generalmajor Senad Mašović,
zamjenik NZŠ za resurse

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 19.07.1969. godine, Sjenica

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: zamjenik NZŠ OS BiH za resurse

Formacijski čin: general major

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • Srednja vojna škola KoV - pješadija
 • 1991 - Vojna Akademija KoV- pješadija, oficir pješadije –VSS
 • 2015 - Ratna škola operativno-strategijskog nivoa (Turkish War College) R. Turska

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 1997 - Štabni kurs, Turska
 • 1997 - Obuka instruktora MPRI, BiH
 • 1998 - Kurs komandanta brigade, BiH
 • 2003 - Kurs engleskog jezika,BiH
 • 2004 - Kurs „Partnership for peace and cooperation“, Mađarska
 • 2005 - Kondiciranje engleskog jezika, BiH
 • 2007 - Kodeks ponašanja o vojno-političkim aspektima sigurnosti, BiH
 • 2007 - Demokratska kontrola OS, Hrvatska
 • 2007 - Civilno-vojni odgovor na terorizam, BiH
 • 2007 - OS SAD i Sporazum o konvencionalnim snagama, BiH
 • 2008 - Kurs generalnog inspektora, BiH
 • 2008 - Seminar „Vojni budžet“, BiH
 • 2008 - Međunarodna odbrambena transformacija, Crna Gora
 • 2009 - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • 2009 - Seminar „Strateško političko-vojna pitanja“, BiH
 • 2010 - Kurs generalnog inspektora, BiH

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1997-2000 - Zamjenik Komandanta brigade, VF BiH
 • 2000-2004 - Zamjenik Komandanta brigade, FSR VF BiH
 • 2004-2004 - Načelnik Odeljenja za obuku i planove, ZK VF BiH
 • 2004-2007 - Načelnik štaba 2. mbr, VF BiH
 • 2007-2008 - Načelnik Odjeljenja za operacije, ZŠ OS BiH
 • 2008-2009 - v.d. Komandant brigade, 5.pbr OS BiH
 • 2009-2013 - Komandant brigade, 5.pbr OS BiH
 • 2013          - Zamjenik NZŠ OS BiH za resurse, ZŠ OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994 - major
 • 1995 - pukovnik
 • 2000 - brigadir
 • 2010 - brigadni general
 • 2014 - general major