brigadni general Tomo Kolenda,
komandant 4. pješadijske brigade OK OS BiH


LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 24.02.1969. godine, Travnik

Bračni status: Oženjen

Postavljen na dužnost: Komandant 4.pbr

Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1989.  - Škola rezervnih oficira
 • 1996. - Oficirska škola - komandovanje bataljonom, HVU Zagreb
 • 2001. - Komandno-štabna škola, HVU Zagreb
 • 2006. - Fakultet političkih nauka, Sarajevo, dipl.politolog iz oblasti sigurnosti
 • 2009 . - Ratna škola „Ban Josip Jelačić“, Zagreb

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 1997. -Komandno štabni kurs, MPRI, BiH
 • 1998. - Kurs Zbor-Zdrug-Brigada, MPRI, BiH
 • 2002. - NATO kurs sigurnosti i saradnje, Njemačka, Finska, BiH
 • 2003. - Kurs engleskog jezika, BiH
 • 2004. - Kurs za komandante vojnih lokacija, Hrvatska
 • 2007. - Seminar vojni budžet, BiH
 • 2008. - Seminar za upravljanje personalom, BiH
 • 2008. - Seminar Evropska sigurnosna i odbrambena politika, BiH
 • 2008. - Seminar vojno pravni poslovi, BiH
 • 2008. - Seminar koncept edukacije i obuke oficira u OS, BiH
 • 2008. - Seminar vojni budžet, BiH
 • 2008. - Seminar sistem pukova, BiH
 • 2008. - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • 2009. - Seminar ljudska prava, BiH
 • 2009. - Seminar tranzicija personala, BiH
 • 2009. - Seminar strateško političko vojna pitanja, BiH
 • 2009. - Seminar globalna i regionalna sigurnost, BiH
 • 2009. - Seminar sistem profesionalnog razvoja, BiH
 • 2010. - Seminar strategijsko planiranje i razvoj, BiH
 • 2010. - Seminar program veterana, BiH
 • 2010. - Seminar strateško politčka vojna pitanja, BiH

RADNO ISKUSTVO

 • 1995-2001. - Komandant bataljona 3.Gmtbr VF
 • 2001-2004. - Operativni oficir brigade,  BŽD VF
 • 2004-2006. - Komandant bataljona 1.Gombr VF
 • 2006-2007.  - Načelnik štaba 1.Gombr VF
 • 2007-2011.  - Načelnik Uprave za personal ZŠ OS BiH
 • 2011.          -  Komandant 4.pbr OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1997. major
 • 2005. pukovnik
 • 2009. brigadir
 • 2013. brigadni general