brigadni general Tomo Kolenda,
komandant 4. pješadijske brigade OK OS BiH