brigadir Radovan Jović, komandant 6.pbr OS BiH

brigadir Radovan Jović, komandant 6.pbr OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 29.04.1965. godine, Maglaj

Bračni status: oženjen

Postavlјen na dužnost: komandant 6.pbr OS  BiH

Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANјE/EDUKACIJA

 • 1984. - Srednja građevinska škola
 • 1986. - Vojna akademija KoV - VSS
 • 2005. - Komandno-štabna škola - Beograd
 • 2012. - Škola Nacionalne odbrane - Beograd
 • 2015. - Visoki studij sigurnosti i odbrane - Beograd

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 2008. - Štabna obuka – oficirske dužnosti u brigadi i više
 • 2009. - Generalni inspektor  
 • 2014. - Mediji i komunikacije
 • Ostali stručni i specijalistički kursevi

KRETANјE KROZ SLUŽBU

 • 1996.-1999. - Načelnik štaba u pješadijskoj brigadi VRS
 • 2000.-2002. - Pomoćnik komandanta za pozadinu u pješadijskoj brigadi VRS
 • 2003.-2006. - Načelnik odjelјenja upravi za logistiku GŠ VRS
 • 2006.-2009. - Načelnik odsjeka u OK OS BiH
 • 2010.-2013. - Načelnik odjelјenja u OK OS BiH
 • 2015.-2016. - Komandant GLB OS BiH  
 • 2015.-2016. - Stručni savjetnik u MO BiH  
 • 2016.-2018. - Šef odsjeka u MO BiH
 • 2018.-          - Komandant 6.pbr OS BiH

UNAPREĐENјE/NAPREDOVANјE U SLUŽBI

 • 1988. - potporučnik JNA
 • 1989. - poručnik JNA
 • 1992. - kapetan JNA
 • 1995. - kapetan I klase VRS
 • 2000. - major VRS
 • 2003. - potpukovnik VRS
 • 2005. - pukovnik VRS
 • 2013. - brigadir OS BiH