brigadir Zdravko Rezo, komandant 4.pbr OS BiH

brigadir Zdravko Rezo, komandant 4. pbr OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 19.09.1970. godine, Rakitno, općina Posušje

Bračni status: Oženjen, četvoro djece

Postavljen na dužnost: Komandant 4. pbr OS BiH

Lični čin: brigadir

Formacijsko mjesto: brigadni general                                                       

EDUKACIJA

  • Diplomirani inžinjer građevine, Građevinski fakultet, Sveučilište Mostar
  • Komandno štabna škola, HVU Zagreb, Republika Hrvatska
  • Ratna škola HVU „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb, Republika Hrvatska

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

  • Komandno štabni kurs, Središte Profesionalnog Razvoja, VF BiH
  • Kurs sigurosti, SAD
  • Kurs za mlade oficire
  • Kurs nacinalne sigurnosti i saradnje, NATO škola, SR Njemačka,
  • Kurs za oficire VP, SAD
  • Kurs Generalnog inspektora, BiH
  • Engleski jezik – srednji nivo
  • Kurs za oficire logistike, SAD
  • 7. Strateški Političko –vojni seminar OSCE, BiH

 RADNO ISKUSTVO

  • 1993.-1994. - Savjetnik za pravne poslove, V Brigada, Posušje, HVO
  • 1994.-1995. - Savjetnik za OE b/s , Glavni štab HVO
  • 1995.-1997. - Pomoćnik Komandanta za sigurnosne poslove, RZ i PZO,
  • 1997.-1999. – Oficir za sigurnost i protivobavještajni rad, G2 1.HGZ VF
  • 1999.-2001. - Oficir za protivobavještajni rad u Upravi za ObRiS
  • 2001.-2004. - Oficir za graditeljstvo i infrastrukturu, G4 1.GZ VF
  • 2004.-2007. - Pomoćnik NŠ za S2, 1gombr,
  • 2007.-2009. - Pomoćnik Načelnika za S4, 4 pbr, OS BiH
  • 2009.-2011. - V.D. Inspektor u GI, MO BIH
  • 2011.-2011. - Stručni savjetnik za planiranje transporta MO BiH
  • 2011.-2013. - Inspektor u GI, MO BIH
  • 2013.-2018. - Načelnik Odjeljenja za podršku Načelnika ZŠ OS BiH
  • 2018. -         - Komandant 4. pbr OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

  • 1994. - natporučnik
  • 1997. - kapetan
  • 2004. - major
  • 2009. - pukovnik
  • 2013. – brigadir