brigadir Zoran Dunović, zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

Brigadir Zoran Dunović, zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

LIČNI PODACI:

Datum rođenja: 31.1.1963. godine, Drvar

Bračni status: Razveden, troje djece

Postavljen na duţnost: zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

Lični čin: brigadir

Formacijski čin: brigadni general

 

ŠKOLOVANJE/EDUKACIJA:

 1982. - Vazduhoplovna vojna gimnazija, Mostar

 1986. - Vazduhoplovna vojna akademija, Zadar

 2000. - Generalštabna škola, Beograd

 2009. - Škola nacionalne odbrane, Beograd

 

STRANI JEZICI:

 Ruski jezik - pasivno

 Engleski jezik - pasivno

 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr. :

 2013. - Kurs „Mediji i komunikacija“

 2017. - Seminar“Izgradnja mira“

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

 1986.-1993. - Pilot na avionu J-22 „Orao,“ – 237.LBAe, 238. LBAe

 1993.-1994. - Pomoćnik komandanta za letačke poslove, 892.MABr VRS

 1994. - Referent za sigurnost letenja i STS, 892.MABr VRS

 1994.-1997. - Komandant 27.LBAe – 892.MABr VRS

 1997.-1999. - Referent za letačku obuku, Komanda RV i PVO VRS

 2000.-2002. - Referent za letačku obuku/inspektor, Komanda RV i PVO VRS,

 2002.-2004. - Načelnik odjeljenja rodova u Komandi RV i PVO VRS

 2004.-2006. - Načelnik Odjeljenja za podršku u Komandi 1.Puka V i PVO VRS

 2007.-2015. – v.d. komandanta/Komandant brigade V i PVO OS BiH

 2015.-2018. - Komandant Komande za upravljanje personalom

 2018.- - Zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

 1986. - potporučnik

 1987. - poručnik

 1991. - kapetan

 1992. - kapetan I klase

 1995. - major

 1999. - pukovnik

 2003.-2006.- - pukovnik VRS / brigadir OS BiH