generalmajor Radovan Ilić, komandant OK OS BiH

generalmajor Radovan Ilić,
komandant OK OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 27.07.1963.godine, Sanski Most

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: komandant OK OS  BiH

Osobni čin: generalmajor

Formacijski čin: generalmajor

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

  • 1982. - Vojna gimnazija, SSS
  • 1986. - Vojna akademija KoV- pješadija, Oficir pješadije - VSS
  • 1999. - Komandno-štabna škola - Beograd
  • 2004. - Škola Nacionalne odbrane - Beograd
  • 2012. - Visoki studij bezbjednosti i odbrane - Beograd

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

  • 1986. - Kurs ruskog jezika
  • 2005. - Kurs engleskog jezika
  • 2006. - Seminar za generale i ključno osoblje
  • 2007. - Seminar upravljanje personalom
  • 2007. - Seminar Planiranje i provođenje PfP SOFA
  • 2008. - Oficir personala
  • 2008. - Seminar upravljanje personalom
  • 2008. - Seminar Strateška političko-vojna pitanja
  • 2008. - Seminar za više oficire
  • 2009. - Komanda za personal organizacija i funkcije
  • 2010. - Seminar Strategijsko planiranje i razvoj

KRETANJE KROZ SLUŽBU

  • 1997.-1998. - Komandant brigade, 156.pbr VRS
  • 1999.-2002. - Načelnik odjeljenja za OMiPP, 1.korpus VRS
  • 2002.-2002. - Načelnik odjeljenja za POiO, 1. Korpus VRS
  • 2004.-2005. - Načelnik uprave za personal, GŠ VRS
  • 2005.-2007. - Zamjenik Načelnika GŠ VRS, VRS
  • 2007.-2007. - v.d.Komandanta, KUP OS BiH  
  • 2007.-2013. - Komandant, KUP OS BiH  
  • 2013.-2018. - Komandant brigade, 6.pbr OS BiH
  • 2018.-          - Komandant OK OS  BiH

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

  • 1986. - potporučnik JNA
  • 1987. - poručnik JNA
  • 1990. - kapetan JNA
  • 1993. - kapetan I klase VRS
  • 1995. - major VRS
  • 1999. - potpukovnik VRS
  • 2002. - pukovnik VRS
  • 2002. - brigadir
  • 2014. - brigadni general
  • 2018. - generalmajor