generalpukovnik Senad Mašović, načelnik ZŠ OS BiH

generalpukovnik Senad Mašović,
načelnik ZŠ OS BiH

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 19.07.1969. godine, Sjenica

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: načelnik ZŠ OS BiH

Lični čin: generalpukovnik

Formacijski čin: generalpukovnik

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • Srednja vojna škola KoV - pješadija
 • Vojna Akademija KoV- pješadija, oficir pješadije –VSS
 • Magistar nauka u oblasti sigurnosnih i mirovnih studija
 • Ratna škola operativno-strategijskog nivoa (Turkish War College) R. Turska

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 1997. - Štabni kurs, Turska
 • 1997. - Obuka instruktora MPRI, BiH
 • 1998. - Kurs komandanta brigade, BiH
 • 2003. - Kurs engleskog jezika,BiH
 • 2004. - Kurs „Partnership for peace and cooperation“, Mađarska
 • 2005. - Kondiciranje engleskog jezika, BiH
 • 2007. - Kodeks ponašanja o vojno-političkim aspektima sigurnosti, BiH
 • 2007. - Demokratska kontrola OS, Hrvatska
 • 2007. - Civilno-vojni odgovor na terorizam, BiH
 • 2007. - OS SAD i Sporazum o konvencionalnim snagama, BiH
 • 2008. - Kurs generalnog inspektora, BiH
 • 2008. - Seminar „Vojni budžet“, BiH
 • 2008. - Međunarodna odbrambena transformacija, Crna Gora
 • 2009. - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • 2009. - Seminar „Strateško političko-vojna pitanja“, BiH
 • 2010. - Kurs generalnog inspektora, BiH

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1997.-2000. - Zamjenik Komandanta brigade, VF BiH
 • 2000.-2004. - Zamjenik Komandanta brigade, FSR VF BiH
 • 2004.-2004. - Načelnik Odeljenja za obuku i planove, ZK VF BiH
 • 2004.-2007. - Načelnik štaba 2. mbr, VF BiH
 • 2007.-2008. - Načelnik Odjeljenja za operacije, ZŠ OS BiH
 • 2008.-2009. - v.d. Komandant brigade, 5.pbr OS BiH
 • 2009.-2013. - Komandant brigade, 5.pbr OS BiH
 • 2013.-2018. - Zamjenik NZŠ OS BiH za resurse, ZŠ OS BiH
 • 2018.-          - Načelnik ZŠ OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994. - major
 • 1995. - pukovnik
 • 2000. - brigadir
 • 2010. - brigadni general
 • 2014. - generalmajor
 • 2018. - generalpukovnik