10.1.2020

27. godišnjica od formiranja 304. brdske brigade Armije RBiH


Prijemom za ratne komandante, dobitnike najvećih ratnog priznanja i borce Armije RBiH, 8. januara 2020. godine u maloj Sali općine Breza počelo je centralno obilježavanje 27. godišnjice od formiranja 304. brdske brigade Trećeg korpusa Armije RBiH.