O 3. pješadijskom (Republika Srpska) puku OS BiH

Zadaci 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka