O 3. pješadijskom (Republika Srpska) puku OS BiH

Kontakt

Adresa:

Kralјice Marije bb, 78000 Banja Luka


Telefoni:

051/335-652, 051/335-843,

051/335-847, 051/335-887


Fax:

051/335-847 


E-mail:

3.rep.srp_puk@js.mod.gov.ba