Vijesti

Komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Reinhard Trischak posjetio Komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka


U petak 20.09.2019. godine u pratnji komandanta 6. pješadijske brigade OS BiH brigadira Radovana Jovića komandu 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka posjetio je komandant EUFOR-a u BiH generalmajor Reinhard Trischak.

Tokom informativnog brifinga oficir za kulturno-istorijsko naslјeđe u komandi puka major Duško Marić upoznao je uvaženog gosta sa ulogom i zadacima 3. pješadijskog (Republika Srpska) puka, te aktivnostima koje 3. pješadijski (Republika Srpska) puk provodi na očuvanju i njegovanju tradicije i kulturno-istorijskog naslјeđa Vojske Republike Srpske i srpskog naroda u strukturi OS BiH.

Obilazeći Muzej i spomen-sobu Vojske Republike Srpske generalmajor Trischak izrazio je zahvalnost za gostoprimstvo ukazano tokom posjete, te naglasio da je održavanje i njegovanje tradicije veoma bitan i odgovoran zadatak kako za pješadijske pukove tako i za OS BiH u cjelini.

7 FOTO GALERIJA