Vijesti

Početak kursa “Osnovni kurs za razvoj vođa”, II klasa 2018. u Brigadi taktičke podrške


Ceremonija otvaranje kursa “Osnovni kurs za razvoj vođa” klasa II 2018. u organizaciji Brigade taktičke podrške, upriličena je 01.10.2018. godine na lokaciji kasarne “Rajlovac OS BiH”.

Svečanom otvaranju kursa prisustvovali su v.d. komandanta brTP brigadir Mirsad Stabančić i glavni podoficir brTP zastavnik I klase Emin Dervišević. Kurs je otvorio brigadir Mirsad Stabančić i tom prilikom je naznačio: “Ovo je veoma značajan kurs kako za brTP tako i za OS BiH u cjelini, a najveći značaj ima za vas polaznike ovog kursa u cilju ličnog i profesionalnog razvoja.” Na kraju obraćanja, brigadir Stabančić je polaznicima kursa zaželio uspješan završetak kursa i ugodan boravak na lokaciji kasarne “Rajlovac OS BiH”.

Kurs će biti realizovan tokom narednih pet sedmica, gdje će polaznici kursa usvojiti nova znanja i vještine te imati priliku da pokažu i dokažu svoje sposobnosti u vojničkim vještinama i sposobnosti vođenja tima. Nastavu iz planiranih nastavnih tema izvodit će tim instruktora iz sastava brTP kojeg predvodi zastavnik I klase Josip Mijatović, kao i vanjski predavači iz sastava brigade i OS BiH. Tokom realizacije obuke polaznici kursa će na osnovu plana realizacije istog posjetiti vjerske objekte na području grada Sarajevo.