Vijesti

Posjeta zamjenika komandanta NATO štaba u Sarajevu kasarni „Ante Bruno Bušić“ Livno


U sklopu redovnih planskih aktivnosti, zamjenik komandanta NATO Štaba Sarajevo, brigadir Olcay Denizer, 13. oktobra 2021.godine, posjetio je 1. pješadijski bataljon 4.pbr OS BiH u kasarni „Ante Bruno Bušić“ u Livnu.

Cilj posjete je upoznavanje sa aktivnostima 1. pješadijskog bataljona 4.pješadijske brigade. Brigadira Denizera je dočekao komandant 1. pb/4.pbr, pukovnik Dario Tucaković sa štabom bataljona. Uvaženom gostu prezentovan je informativni brifing, tokom kojeg je upoznat sa aktivnostima koje provodi jedinica i prioritetnim planovima za naredni period.

Tokom posjete, realizovana je metodsko - pokazna vježba „Check point“, tokom koje su pripadnici 1. pješadijskog bataljona iskazali visok stepen obučenosti u situacijama pretresa vozila i suzbijanja nereda.

Na kraju posjete brigadir Olcay Denizer je izvršio obilazak lokacije „Ante Bruno Bušić“ u Livnu. Zahvalio se domaćinima na gostoprimstvu i prezentaciji vježbe i izrazio nadu da će se saradnja oružanih snaga BiH i NATO-a nastaviti i ubuduće kroz razne vidove aktivnosti i zajedničke obuke.

7 FOTO GALERIJA