Vijesti

Svečano obilježen Dan OS BiH u kasarni „Božan Šimović“ Čapljina


U kasarni 4. pješadijske brigade OS BiH "Božan Šimović" Čapljina, 28.novembra 2022.godine povodom 1. decembra Dana OS BiH na prigodan način, svečano je obilježena 17. godišnjica formiranja OS BiH.

Svečana ceremonija obilježavanja Dana OS BiH je počela predajom raporta ispred stroja komandantu brigade, brigadiru Zdravku Rezi od strane Načelnika štaba, pukovnika Mirnesa Ćosića, intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, te pozdravnim riječima komandanta brigade, koji je pripadnicima brigade i 4.bataljona logističke podrške uputio najiskrenije čestitke, predstavnicima medija poželio dobrodošlicu i zahvalio im se na vremenu koje su odvojili da bi prisustvovali na ovoj važnoj svečanosti i osvrnuo se na značajne rezultate koje su jedinice ostvarile tokom godine.

Komandant 4.pješadijske brigade, brigadir Zdravko Rezo je u svom obraćanju istakao da je 2022. godina bila veoma izazovna i uspješna sa puno događaja, kao i svih proteklih godina i osvrnuo se na značajne rezultate koje su jedinice ostvarile u procesu obuke i realizaciji vježbi.

Kao krunu obuke brigade, brigadir Rezo istakao je vježbu „Kombinovani napor 2022“ na kojoj su učestovali pripadnici deklarisanih jedinica brigade u sastavu BGLP OS BiH koja je postigla odličnu ocjenu prema standardima NEL-2 ocjenjivanja. Nadalje, Brigadir Rezo je također istakao aktivno angažovanje pripadnika brigade na zajedničkoj obuci i vježbi „Quick response 22“ sa EUFOR-om, učešće na vježbama i obukama sa civilnim agencijama na lokacijama Mostar, Goražde i Bileća, pružanju pomoći u gašenju požara u opštinama Čitluk, Posušje i Trebinje, podršci pješadijskim pukovima, civilnim institucijama i lokalnim zajednicama u obilježavanju značajnih datuma i manifestacija.


Pred svečanim strojem su pročitane nagrade i pohvale svih pripadnika Komande i jedinica 4.pbr i pripadnika 4.blp/KL stacioniranih na lokaciji, koji su postigli izvanredne rezultate u toku protekle godine, nakon čega je uslijedilo davanje izjava za medije i druženje u vojničkom restoranu.

9 FOTO GALERIJA