Vijesti

Inspekcija po „Bečkom dokumentu 2011“ u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Inspekcija specifičnog područja prema „Bečkom dokumentu 2011“ od strane Republike Hrvatske koju je predvodio brigadir Miroslav Bogović je zajedno sa pratećim verifikacijskim timom iz OS BiH, koji je predvodio pukovnik Miralem Salčin 08. decembra 2022.godine službeno boravila u inspekcijskoj kontroli na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina.

Cilj  inspekcije bio je uvid i procjena opšteg stanja Komande i jedinica 4.pješadijske brigade po Bečkim dokumentima 2011. Prihvat inspekcijskog tima izvršili su članovi komande 4 pješadijske brigade koje je predvodio PNŠ za obuku i operacije, pukovnik Nebojiša Ivezić, koji su predhodno formirali prateći tim i  stavili na raspolaganje inspekcijskom timu Republike Hrvatske.

 

Komandant brigade, brigadir Zdravko Rezo je dočekao inspekcijki tim i zaželio dobrodošlicu. Prezentovanim brifingom su obuhvaćene osnovne informacije o lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina, šema rasporeda i struktura brigade, popunjenost personalom, materijalno-tehničkim sredstvima, poligonima za obuku i ostalo.

Inspekcijski tim je po završetku prezentacije opšteg informativnog brifinga, uputio konkretna pitanja lokalnom pratećem timu, želeći da na ovaj način dobije detaljnije informacije, te tako stvori kompletnu sliku o 4.pbr i OS BiH u cjelini.

Inspekcijskoj kontroli su prisustvovali pripadnici Oružanih snaga Francuske i Nizozemske. Po završetku posjete brigadir Zdravko Rezo se zahvalio inspekcijskim timovima na posjeti i izrazio opredjeljenje za dalju saradnju, nakon čega su se uputili na lokaciju kasarne „Miralem Jugo“ Livač koja je u nadležnosti 4.pješadijske brigade.

12 FOTO GALERIJA