Vijesti

Primopredaja dužnosti Komandanta artiljerijskog bataljona 4.pješadijske brigade OS BiH


Postrojavanjem pripadnika artiljerijskog bataljona 4.pješadijske brigade OS BiH, 05.01.2023.godine, počela je ceremonija primopredaje dužnosti komandanta Artiljerijskog bataljona, na lokaciji kasarne „Miralem Jugo“ Livač. Primopredaji je prisustvovao komandant 4.pbr brigadir Zdravko Rezo.

Dosadašnji komandant artiljerijskog bataljona, pukovnik Šaban Kadrić je dobio novu dužnost u Travniku na formacijskom mjestu Komandant Centra za profesionalni razvoj, a novi Komadant artiljerijskog bataljona, major Ganić Muhamed dolazi sa dužnosti oficira za obuku u odjeljenju Operativni poslovi i obuka u Komandi 5.pbr u Tuzli.

Pukovnik Kadrić  je između ostalog istakao da mu je bila čast biti dio artiljerijskog bataljona 4.pbr  u protekle tri  godine i par mjeseci, koliko je proveo na ovoj dužnosti, te majora Ganića ukratko informisao o stanju i rezultatima rada  bataljona. Ovu priliku je iskoristio i da se zahvali štabu komande bataljona, komandirima baterija  sa kojim je zajedno prevazilazio sve poteškoće sa kojima su se susretali i ostvarivali zavidne rezultate na izvršavanju svojih zadaća na jedan veoma stručan i profesionalan način, što je kao krajni rezultat donijelo dobivanje „Zlatne plakete“ artiljerijskom bataljonu, kao jednoj od najboljih jedinica u OS BiH.

U svom obraćanju brigadir Zdravko Rezo se zahvalio pukovniku Šabanu Kadriću na izuzetnim uspjesima koje je bataljon pod komandom ovog pukovnika ostvario. Iskoristio je priliku te pukovniku Šabanu Kadriću uručio stimulativnu mjeru „Srebrenu plaketu“ sa nivoa Ministarstva Odbrane za postignute rezultate u proteklom periodu. Osvrnuo se, takođe,  na postignute rezultate ove jedinice uz prateće izazove na različitim poljima koje je postigao bataljon u sklopu  brigade, a posebno u procesu unapređenja obuke, realizacije bojevog gađanja na poligonu „Manjača“, te mu je poželio ličnu i porodičnu sreću, a novopostavljenom komadantu bataljona  zaželio uspješan rad u ovoj brigadi, cijeneći ga kao veoma dobro osposobljenog starješinu.

Na kraju ceremonije pukovniku Kadriću su uručeni prikladni pokloni od strane Komande bataljona, ali i svih jedinica bataljona,  kao sjećanje na provedeno vrijeme u jedinici.

5 FOTO GALERIJA