Vijesti

Početak realizacije “Osnovnog kursa za razvoj vođa”, XII klase-2023 u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Ceremonija otvaranje “Osnovnog kursa za razvoj vođa”polaznika XII klase-2023 u organizaciji 4.pješadijske brigade OS BiH, upriličena je 13.februara 2023 godine na lokaciji kasarne “Božan Šimović“Čapljina.

Svečanom otvaranju kursa prisustvovali su Načelnik štaba brigade, pukovnik Mirnes Čosić i glavni podoficir 4.pbr zastavnik Zoran Grmača. Kurs je otvorio pukovnik Mirnes Čosić i tom prilikom je naglasio: “Ovo je veoma značajan kurs, kako za 4.pbr tako i za OS BiH u cjelini, imajući u vidu činjenicu da su polaznici kursa odabrani vojnici koji predstavljaju okosnicu vođa u OS BiH, a najveći značaj predstavlja za vas polaznike ovog kursa doprinos ličnom i profesionalnom razvoju.“ Na kraju obraćanja je polaznicima kursa zaželio uspješno savladavanje obaveza i zadataka koje proizilaze iz realizacije kursa i ugodan boravak na lokaciji kasarne “Božan Šimović” Čapljina.

Kurs će biti realizovan sa 39 polaznika, od kojih su 4 žene, u periodu od 13.februara do 17.marta 2023.godine, gdje će polaznici kursa usvojiti nova znanja i vještine, te imati priliku da pokažu i dokažu svoje sposobnosti u vojničkim vještinama i sposobnosti vođenja tima. Nastavu iz planiranih nastavnih tema izvodit će tim instruktora iz sastava 4.pbr kojeg predvodi zastavnik Zoran Grmača, kao i vanjski predavači iz sastava brigade i OS BiH. 

6 FOTO GALERIJA