Vijesti

Novoimenovani komandant EUFOR-a generalmajor Helmut Habermayer u nastupnoj posjeti komandi 4.pbr OS BiH


Novoimenovani komandant EUFOR-a u BiH general major Helmut Habermayer sa pratećim timom je 03. marta 2023. godine boravio u nastupnoj posjeti komandi 4.pbr u kasarni „Božan Šimović“ Čapljina.

Komandant 4. pješadijske brigade, brigadir Zdravko Rezo, zaželio je dobrodošlicu   generalu Habermayeru i zahvalio mu se na vremenu odvojenom za posjetu komandi 4.pješadijske brigade. Tokom razgovora, brigadir Rezo je istakao značaj i potrebu saradnje između EUFOR-a i jedinica brigade, koja je prema riječima obojice sagovornika, do sada bila veoma prihvatljiva, uspješna i obostrano korisna. Osim toga, komandant EUFOR-a u BiH je upoznat sa težišnim zadacima, trenutnim aktivnostima, kao i planovima za naredni period.

General Habermayer je istakao punu posvećenost ispunjenju misije operacije Althea EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i naglasio da je profesionalnan odnos i zalaganje pripadnika 4.pbr tokom svih vidova obuke i vježbi sa pripadnicima EUFOR-a do sada bio na zavidnom nivou, te  da će EUFOR-a i dalje nastaviti pružati podršku Oružanim snagama BiH na polju obuke, drugim vidovima pomoći i saradnje.

Obzirom da je ovo bila nastupna posjeta novoimenovanog komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini general majora Helmuta Habermayera komandi 4.pbr, brigadir Zdravko Rezo je iskoristio priliku da čestita uvaženom gostu stupanje na novu dužnost,  izrazivši uvjerenje da će pod komandovanjem i jasnim smjernicama generalmajoara Habermayera prisustvo operacije Althea EUFOR-a i dalje biti korisno za Bosnu i Hercegovinu.

8 FOTO GALERIJA