Vijesti

Pokazna vježba „Pomoć civilnim strukturama u slučaju zemljotresa“ u kasarni „Miralem Jugo“u Livču


Na osnovu godišnjeg Plana obuke 4.pješadijske brigade za 2023.godinu, a sa ciljem obučavanja personala artiljerijskog bataljona, u kasarni„Miralem Jugo“ je dana 07.03.2023.godine realizovana Pokazna vježba „ Pomoć civilnim strukturama u slučaju zemljotresa“.

Vježba je realizovana kroz nastavna pitanja: Rad komandi i jedinica na pripremi i organizaciji namjenske jedinice za pomoć u slučaju zemljotresa, Posupak jedinice u izvlačenju povrijeđenih, Medicinska evakuacija, Evakuacija materijalnih dobara

Rukovodilac ove Pokazne vježbe je bio major Dragiša Ćorić, dok je potporučnik Dragana Papić kao komandir voda privremenog sastava pripremila i realizovala praktični dio vježbe sa personalom iz sastava artiljerijskog bataljona. Osim pripadnika artiljerijskog bataljona u vježbi su učestvovali i pripadnici 4.bataljona logističke podrške, te pripadnici Vatrogasne jedinice Mostar i Civilne zaštite grada Mostara.

Cilj ove vježbe jeste obučiti štab i potčinjene jedinice u postupku u slučaju angažovanja pripadnika OS BiH u pomoći civilnim strukturama u slučaju zemljotresa.

Vježbu je nadgledao komandant artiljerijskog bataljona major Muhamed Ganić, te Tim starješina iz komande 4.pješadijske brigade na čelu sa pukovnikom Nebojšom Ivezićem.

Vrijeme provedeno u pripremi vježbe, štabna vježba bataljona, redovni koordinacijski sastanci, te samo izvođenje ove  vježbe su još jednom pokazali da je stepen obučenosti pripadnika OS BiH  na potrebnom nivou, što garantuje u budućnosti pravovremene odgovore na eventualne zahtjeve u vanrednim okolnostima. 

6 FOTO GALERIJA