Vijesti

Prijem u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH povodom Međunarodnog dana žena 8.marta


Na lokacijama u nadležnosti 4.pješadijske brigade OS BiH: Čapljini, Livnu, Livču i Bileći dana 07. marta 2023. godine su upriličeni prijemi povodom Međunarodnog dana žena 8.marta

Komandant 4. pbr OS BiH, brigadir Zdravko Rezo u kasarni „Božan Šimović” u Čapljini primio je pripadnice brigade s mjestom rada u Čapljini, srdačno im čestitao praznik i uručio prigodne poklone. U svom obraćanju brigadir Rezo je istaknuo značenje, simboliku, početke obilježavanja Dana žena, kao i značaj i ulogu žena u Oružanim snagama i razgovarao sa prisutnima.Načelnik štaba 4.pješadijske brigade, pukovnik Mirnes Čosić se također obratio pripadnicima brigade, gdje se osvrnuo na istrorijat „Dana žena“i potrebe njegovog nastanka, kao produkta borbe za ljudska prava žena,odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, gdje je na kraju čestitao pripadnicama 8.mart-Međunarodni praznik žena i poželio im puno uspjeha  na dužnostima koje obavljaju i da njihova zastupljenost u budućnosti  bude u većem procentu u redovima Oružanih snaga BiH.

Međunarodni dan žena obilježen je u kasarni „ Ante Bruno Bušić “ Livno, gdje je major Vjekoslav Puharić, komandant 1.pješadijskog bataljona upriličio prijem za pripadnice bataljona s mjestom rada u Livnu. Major Vjekoslav Puharić je istakao važnost i ulogu žena, te naglasio njihov veliki doprinos radu bataljona. Na kraju prijema pripadnicama bataljona s mjestom rada u Livnu uručeni su pokloni i ruže, a major Vjekoslav Puharić u ime svih pripadnika bataljona i svoje lično ime, svim ženama - majkama, suprugama, sestrama, kćerima i prijateljicama čestitao 8.mart – Međunarodni dan žena.

U povodu 8.marta, međunarodnog Dana žena u kasarni Miralem Jugo” Livač, organizovan je prijem kod komandanta artiljerijskog bataljona, majora Muhameda Ganića. Pripadnice artiljerijskog bataljona su prijatno iznenađene pažnjom od strane svojih radnih kolega.Već tradicionalni prijem je pokazao da su pripadnice OS BiH koje borave na lokaciji kasarne „Miralem Jugo“ Livač uvažene i ravnopravne, kad je u pitanju izvršavanje svih vrsta zadataka i obaveza. Komandant artiljerijskog bataljona, major Muhamed Ganić je u svom obraćanju istakao ulogu i značaj žena u OS BiH, njihovu zastupljenost u svim rodovima i službama, te njihovo učešće i u misijama podrške miru širom svijeta.

Dan žena, također je obilježen i u kasarni „Bilećki borci” u Bileći, gdje je major Stevan Milović, VD izvršnog oficira 2. pješadijskog bataljona, upriličio prigodan prijem za pripadnice bataljona s mjestom rada u Bileći. Major Milović  je pripadnicama bataljona čestitao praznik,uručio poklone i zahvalio im se na doprinosu u realizaciji zadataka i aktivnosti u proteklom periodu.

Na lokaciji kasarne „Kosova“ Ustikolina ,dana 08.marta 2023.godine od strane VD komandanta 3.pješadijskog bataljona, majora Senaida Srne upriličen je prijem pripadnica bataljona, koji im je čestitao praznik i izrazio zahvalnost na njihovom zalaganju u vojnoj službi, te profesionalnom i odgovornom pristupu zadacima,nakon čega im je uručio prigodne poklone.

Tradicionalno u komandi 4.pješadijske brigade OS BiH i komandama bataljona se obilježava Međunarodni praznik žena-8.mart, koji je ustanovljen na Drugoj međunarodnoj konferenciji socijalista 1910.godine u Kopenhagenu na inicijativu Njemice Klare Cetkin, tadašnje liderke ženskog radničkog pokreta.

19 FOTO GALERIJA