Vijesti

Primopredaja dužnosti Načelnika štaba 4.pješadijske brigade OS BiH


Primopredaja dužnosti Načelnika štaba 4.pješadijske brigade OS BiH, između dosadašnjeg pukovnika Mirnesa Čosića kao predavaoca dužnosti, radi odlaska na drugu dužnost i pukovnika Refika Kajtazovića, kao primaoca dužnosti, upriličena je 17.marta 2023.godine na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina.

Pimopredaju dužnosti je otvorio Komandant 4.pbr, brigadir Zdravko Rezo, prisutnima se obratio prigodnim riječima i zahvalio se na visokom stepenu saradnje i profesionalnom obavljanju zadataka dosadašnjem načelniku štaba pukovniku Mirnesu Čosiću i poželio mu stretan odlazak na novu dužnost, a novoimenovanom načelniku štaba pukovniku Refiku Kajtazoviću, zaželio uspjeh u daljem radu.

Nakon uvodnog obraćanja uslijedilo je upoznavanje novog načelnika štaba sa stanjem, aktivnostima brigade, nakon čega je izvršeno potpisivanje Zapisnika o primopredaji dužnosti, čime je pukovnik Mirnes Čosić i zvanično predao dužnost, a pukovnik Refik Kajtazović preuzeo dužnost Načelnika štaba 4.pješadijske brigade.

Pukovnik Mirnes Ćosić se zahvalio svim saradnicima iz komande brigade, komandantima bataljona i komandirima prištabskih jedinica na saradnji i rezultatima koja su ostvarili u zajedničkom radu i novoimenovanom načelniku štaba, pukovniku Refiku Kajtazoviću je poželio uspjeh u daljem radu.

Pukovnik Kajtazović je u svom obraćanju naglasio da je velika čast i obaveza biti načelnik štaba brigade, koja je u OS BiH zapažena po izazovima i uspjesima i izrazio uvjerenje u uspješnost buduće saradnje i postizanju visokih rezultata u radu.

5 FOTO GALERIJA