Vijesti

Uspješno realizovan „Primarni kurs za razvoj vođa” u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


U skladu sa Doktrinom obuke OS BiH, priručnikom „Razvoj vođa u OS BiH“ i Pravilnikom o profesionalnom razvoju i konceptu Profesionalnog razvoja podoficira, u kasarni „Božan Šimović” u Čapljini, 17.marta 2023. godine je svečano završen „Primarni kurs za razvoj vođa „23-XII”, na nivou 4.pješadijske brigade, koji su uspješno završila 40 polaznika iz jedinica brigade.

Realizacija kursa je provedena u periodu od 13.02. do 17.03.2023.godine,na kojem su polaznici kursa obučavani kroz teoretske i praktične sadržaje sa ciljem usvajanja znanja i vještina vođa timova sa završnom situacijskom vježbom u terenskom okruženju.

Na ceremoniji svečanog zatvaranja kursa, polaznicima su se obratili direktor kursa, zastavnik Zoran Grmača i komandant 4.pbr brigadir Zdravko Rezo.Zastavnik Grmača je istakao da je ovo veoma važan korak za polaznike, jer su uspješnim završetkom kursa stekli kompetencije za vođenje timova, te izrazio očekivanje da će doslijedno primjenjivati stečena znanja u jedinicama i zahvalio se predstavniku iz KoiD-a OS BiH majoru Emiru Begluku na saradnji i pruženoj podršci tokom realizacije kursa. Po završetku obraćanja, polaznicima kursa su svečano uručena uvjerenja o uspješno završenom kursu. Za postignute rezultate u realizaciji kursa, određenom broju polaznika kursa dodjeljene su stimulativne mjere sa nivoa 4.pješadijske brigade OS BiH. Za najboljeg polaznika kursa proglašen je OR2 Marko Laketa,zatim OR2 Ivana Previšić i OR2 Enes Ćurovac.

Brigadir Zdravko Rezo je u svom obraćanju čestitao kandidatima uspješan završetak kursa,te istakao da su svi zacrtani ciljevi, postavljeni pred direktorijat kursa i same polaznike u potpunosti ispunjeni. „Ovo vojno-stručno osposobljavanje i usavršavanje je sticanje uslova za vođenje u profesionalnom razvoju unutar OS BiH. „Kroz kurs ste dobili potrebno znanje, navike i vještine, koje su vam potrebne da budete uspješne vođe timova u svojim jedinicama u skladu sa vojnom doktrinom OS BiH i preduslov za mogućnost dobijanja prvog podoficirskog čina u OS BiH“ istakao je brigadir Rezo.

Nakon obraćanja, brigadir Rezo je svečano zatvorio dvanaesti „Primarni kurs za razvoj vođa“ na nivou OS BiH i svršenim polaznicima poželio uspjeh u daljem radu i napredovanje u vojničkoj karijeri.

17 FOTO GALERIJA