Vijesti

Obilježavanje 31. godišnjice Dana Armije RBIH i 18.godišnjice formiranja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH na lokaciji kasarne “Kosova” u Ustikolini


U povodu obilježavanja Dana Armije Republike BiH i ujedno Dana 2. pješadijskog (rendžerskog) puka održan je Dan otvorenih vrata na lokaciji kasarne „Kosova“ - Ustikolina, 14.04 2023.godine.

Program Dana otvorenih vrata je započeo sa prijemom oko 400 učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde, kao i gostiju iz civilnih struktura vlasti, kao i građani sa područja BPK. Nakon toga je održan malonogometni turnir za učenike srednjih škola, te odbojkaški turnir za učenice srednjih škola sa područja BPK-a.

Po završetku turnira održano je svečano postrojavanje komande i jedinica 3. pješadijskog bataljona 4.pbr povodom Dana Armije RBiH i Dana 2. pješadijskog rendžerskog puka. Prema predviđenom protokolu, na postrojavanju se prisutnima obratio major Senaid Srna koji je podsjetio na doprinos Armije BiH u očuvanju stabilnosti države, te napomenuo da pripadnici 2. pješadijskog rendžerskog puka baštine tradiciju Armije BiH.

Nakon obraćanja majora Senaida Srne za sve prisutne je održana pokazna vježba pripadnika 3. pješadijskog bataljona pod nazivom “ Borba u urbanoj sredini” u kojoj pripadnici 3, pješadijskog bataljona demonstriraju obučenost i spremnost za borbu u urbanim sredinama tj. brzo i efikasno zauzimanje objekata i zgrada. Poslije pokazne vježbe obavljen je džuma namaz nakon kojeg je gostima koji ne poste osiguran ručak, a učenici su mogli obilaziti i saznati više informacija o naoružanju koje je prezentovano na taktičko-tehničkom zboru naoružanja i MTS-a.

Posebnost koja je pripremljena za učenike je bio zipline koji su postavili pripadnici 3. pješadijskog bataljona, a u kojem su učenici maksimalno uživali.

5 FOTO GALERIJA