Vijesti

Implementacija Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja u kasarni "Miralem Jugo“ Mostar


Dana 27.09.2023 godine organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OEBS), inspekcijski tim iz Crne Gore je posjetio je lokaciju kasarne "Miralem Jugo" u Mostaru artiljeriskog bataljona, 4.pješadijske brigade OS BIH u okviru subregionalne kontrole naoružanja.Takođe ispred OS BiH na pomenutoj kontroli prisustvovali su i pripadnici verifikaciskog centra ZŠ OS BiH .Ovaj događaj je predstavljao značajan korak ka promociji transparentnosti i povjerenja između država članica OEBS-a.

Inspekcijski tim iz Crne Gore, zajedno sa OEBS posmatračima i njihovim gostima, stigao je na lokaciju kasarne "Miralem Jugo" artiljeriskog bataljona/4pbr OS u svrhu kontrole naoružanja koje podleže sporazumu o subregionalnoj kontroli i ocijene da li se sve odvija u skladu sa članom IV pomenutog sporazuma. Ova misija je bila od suštinskog značaja za osiguravanje da se sve države članice pridržavaju svojih obaveza u vezi sa naoružanjem i sigurnosti.

Tokom posjete, inspekcijski tim je imao priliku da se upozna sa detaljima lokacije, uključujući njenu infrastrukturu, sigurnosne mjere i sve relevantne aspekte koji su vezani za naoružanje i skladištenje. Inspektori su pažljivo pregledali dokumentaciju koja se odnosi na naoružanje i provjerili da li se podaci poklapaju sa stvarnim stanjem na terenu.

Nakon temeljnog pregleda, inspekcijski tim je saopštio svoje zaključke. Njihova ocjena je bila pozitivna, što znači da je lokacija ispunila sve zahtjeve propisane subregionalnim sporazumom člana IV.

Saradnja između inspekcijskog tima iz Crne Gore, OEBS posmatrača i domaćina na lokaciji kasarne "Miralem Jugo" u Mostaru protekla je uspješno i profesionalno. Svi su se trudili da obezbijede transparentnost i da sarađuju u cilju postizanja zajedničkih ciljeva u oblasti sigurnosti i kontrole naoružanja.

Subregionalna kontrola naoružanja ostaje ključni mehanizam za sprečavanje širenja oružja i zaštite sigurnosti i stabilnosti u region.

6 FOTO GALERIJA