O 5. PBR

Zadaci


Zadaci iz oblasti vojne odbrane BiH

a.   Ofanzivne operacije

b.   Odbrambene operacije

c.   Retrogradne operacije

d.   Ostale taktičke operacije


Zadaci iz oblasti operacija podrške miru

a.   Provođenje operativnih tehnika

b.   Provođenje operativnih taktika

c.   Provođenje zaštitnih mjera

d.   Provođenje operacija oblikovanja

e.   Provođenje zadataka iz oblasti zakonskih pitanja

f.   Provođenje dodatnih zadataka


Zadaci iz oblasti pomoći civilnim strukturama
u slučaju elementarnih i drugih katastrofa

a.   Operacije spašavanja i evakuacije

b.   Operacije zaštite materijalnih dobara

c.   Humanitarne operacije

d.   Operacije sanacije

e.   Operacije stabilizacije