O 5. PBR

brigadir Emir Kliko, komandant 5.pbr OS BiH

LIČNI PODACI

Datum rođenja: 20.10.1967. godine

Mjesto rođenja: Jajce

Oženjen, dvoje djece

Čin: brigadir

Trenutna pozicija: komandanta5.pbr OS BiH


                                  

OBRAZOVANJE 

 

·         1986. - Vojna gimnazija,.

·         1990. - Vojna akademija KoV,

·         2004. - Ratna kopnena akademija, Istanbul,

·         2008. - Akademija oružanih snaga, Istanbul,

 

ZAVRŠENI KURSEVI

 

·         1996. - Kurs za načelnike štabova brigade,

·         1997. - Komandno-štabni kurs,

·         1997.-1998. - MPRI BiH Obuka bataljona i brigada,

·         2000.-2001., 2002. - Kurs turskog jezika,

·         2005.-2006. - Kurs engleskog jezika, Britansko vijeće,

·         2010. - Kurs engleskog jezika (vojni), York, Engleska,

·         2011. - Kurs za vojne atašee, GCSP,

·         Program strateškog liderstva u organizaciji MO Ujedinjenog Kraljevstva – BiH 2018. (Strategic Leadership Programme-Defence Academy of the United Kingdom)

·         Kursevi upravljanja ljudskim resursima.

RADNO ISKUSTVO

 

·         1996.-1997. - načelnik štaba 501.brigade,

·         1998.-2001. - izvršni oficir u Štabu korpusa, 5.Korpus,

·         2001.-2002. - načelnik Uprave za obavještajno-sigurnosne poslove, Štab 5.Korpusa,

·         2002.-2004. - Ratna kopnena akademija,

·         2004.-2007. - komandant 2.kombinovanog bataljona 2.mehanizovane brigade VF BiH,

·         2007.-2010. - stručni savjetnik za upravljanje vojnim personalom, Sektor za upravljanje personalom, MO BiH,

·         2010.-2011. - načelnik Odjeljenja za upravljanje personalom, Uprava za personal, ZŠ OS BiH,

·         2011.-2014. - vojni ataše Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj,

·         2014.-2017. - načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Uprava za politiku i planove, ZŠ OS BiH,

·         2017.-2018. - šef Odsjeka za strukturu i organizaciju Oružanih snaga, Sektor za politiku i planove, MO BiH,

·         2018-         - komandant 5.pbr OS BiH

UNAPREĐENJA

·         potporučnik - 1990.

·         poručnik - 1991.                                                                   

·         nadkapetan - 1994.                                                                 

·         major - 1995.                                                                          

·         pukovnik  - 2000.                                                            

·         brigadir - 2008.

STRANI JEZICI

·         engleski

·         turski