Komandant 5. pjesadijske brigade OS BiH

brigadir Fahir Žilić

LIČNI PODACI:

Ime Prezime: Fahir Žilić

Datum rođenja: 23.09.1972.godine.

Mjesto rođenja: Olovo, Bosna i Hercegovina

Bračno stanje: Oženjen

Fortmacijska dužnost: Komandant 5. Pješadijske brigade OS Bosne i Hercegovine

Lični čin: Brigadir

Formacijski čin: Brigadni general

 

OBRAZOVANJE:

Profesor odbrane i sigurnosti (Univerzitet Sarajevo-FPN)

 

KARIJERNA EDUKACIJA:

Štabne edukacije oficira - Komandno štabni kurs (CPR Pazarić ) – 2002.godina

Osnovne oficirske edukacije - Štabni kurs (PSOTC Butmir) – 2005.godina

Komandno štabne škole - Baltički vojni koledž (Estonija) – 2010.godina

Strateški nivo - NATO odbrambeni koledž (Rim – Italija) – 2022.godina

 

FUNKCIONALNA EDUKACIJA:

Edukacija oficirskih dužnosti u četi – Komandir čete – 1997.godina

Udukacija oficirskih dužnosti bataljonu – Komanant bataljona – 1997.godina.

Zajedničke funkcionalne edukacije – Planiranje operacija u MOPM – 2013.godina.

Zajedničke funkcionalne edukacije – Preduputna obuka za Misiju – 2014.godina.

Zajedničke funkcionalne edukacije – Dizajn i evaluacija obuke za OPM – 2015.godina

Zajedničke funkcionalne edukacije – Edukacija za diplomatiju – 2016.godina

 

STARNI JEZICI:

engleski jezik

 

KURSEVI, SEMINARI:

Civilno-vojna saradnja – 2010.godina

Sigurnosna politika – 2012.godina

Psihologija liderstva – 2013.godina

Planiranje, praćenje i realizacija - 2013.godina

Obuka Mil to MIL (M2M) – 2013.godina

GtoT-Trener Trenera rodne ravnopravnosti – 2014.godina

Ravnopravnost spolova – 2014.godina

Kurs za rodne savjetnike – 2016.godina

Ravnopravnost spolova – 2018.godina

Obuka Mil to MIL (M2M) – 2018.godina

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

Komandant 5.pbr, Oprativna komanda, ZŠ OS BiH - 01.02.2024. -

Načelnik, Odjeljenje za CVS, Uprava za operacije J3/J7, ZŠ OS BiH 01.01.2017. - 31.01.2024.

Načelnik odsjeka uj.voditelj obuke / Centar za ubuku u operaijama podrške miru / KOiD,

KP OS BiH - 01.01.2014. - 31.12.2016.

Oficir za doktrinu i planove - Uprava za politiku i planove J5 / ZŠ OS BiH

01.05.2012. - 31.12.2013.

Načelnik uj.Izvršni oficir Zamjenika Komandanta za operacije / OK OS BiH -

01.11.2011. - 30.04.2012.

Oficir za operacije G3/G7 - OK / ZŠ OS BiH. - 23.06.2010. - 31.12.2010.

Na školovanju/usavršavanju – KUP / KP OS BiH - 08.08.2009. - 22.06.2010.

Oficir za operacije G3/G7, Zajednički štab OS BiH - 01.03.2009. - 07.08.2009.

Komandir čete za infrastrukturu - 6. blp, KL OS BiH - 24.09.2007. - 28.02.2009.

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI (UNAPRIJEĐENJA):

OF5 Brigadir 01.04.2018.godine

OF4 Pukovnik 01.06.2011.godine

OF3 Major 01.03.2005.godine

 

ODLIKOVANJA:

RATNO PRIZNANJE ZNAČKA „ZLATNI LJILJAN“ - 26.08.1994.godine.