Vijesti

Otvaranje kursa za razvoj vođa u 5. pbr OS BiH

Kurs će se realizovati na lokaciji kasarne i aerodorma „Dubrave“ Živinice u razdoblju od 22.11. do 17.12.2021. godine u organizaciji 5.pješadijske brigade OS BiH. Navedeni kurs u trajanju od četiri sedmice pohađat će 31 pripradnik iz sastava 5.pbr OS BiH. Izvođači obuke, bit će obučeni instruktori iz 5. pješadijske brigade.

Kurs će biti realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učešćem u obuci usmjerenoj na izvršenje obnašanja dužnosti vođe u OS BiH. Po završetku kursa vojnici će steći potrebne uslove da mogu aplicirati na natječaju za prvi podoficirski čin. Brigada će i u narednom razdoblju nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala sa akcentom na vojnički kadar.

3 FOTO GALERIJA