Vijesti

Komanda 3/5 pješadijske brigade realizovalo je vježbu komandnog mjesta (CPX)


U skladu sa odobrenim godišnjim planom obuke 5. pješadijske brigade, a u sklopu aktivnosti priprema za vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 22-5“, komanda 3/5 pbr realizovalo je vježbu komandnog mjesta (CPX) u Centru za borbene simulacije na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači. Vježba je realizovana u periodu od 07.03 do 10.03. 2022.godine.

Vježba je počela rješavanjem borbenih zadataka od strane komande 3/5.pbr kroz proces donošenja vojnih odluka, a odluka komandanta uručena je komandirima četa kroz naredbu. Nakon prijema naredbe komandiri podređenih jedinica uvježbavali su proces vođenja trupa i rješavali su taktičke zadatke na sistemuJCATS“ i svoje zamisli sprovodili na istim.

Komandant 3. pješadijskog bataljona pukovnik Nebojša Jovanović zahvalio se timu iz Centra za borbene situacije lociranog u kasarni „Mika Bosnić“ na Manjači koji je pratio vježbu, vršio kontrolu i pružao stručnu pomoć pripadnicima bataljona kako bi što spremniji dočekali vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 22-5“.

Na kraju vježbe, pukovnik Jovanović je naglasio da mu je drago da su pripadnici njegove jednice ostvarili dobre rezultate, ali da je siguran da će oni biti i nadmašeni već na sljedećem ocenjivanju.

7 FOTO GALERIJA