Vijesti

Uspješno realizovan Kurs za razvoj vođa u 5. pješadijskoj brigadi OS BiH


Podjelom uvjerenja o završenom kursu, 31. marta 2022. godine od strane glavnog podoficira 5.pbr OS BiH zastavnika I klase Omera Bećirevića, uspješno je okončan Osnovni kurs za razvoj vođa. Kurs je realizovan na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice u periodu od 07.03. do 31.03.2022. godine u organizaciji 5.pješadijske brigada OS BiH.

Navedeni kurs u trajanju od četiri sedmice pohađalo je 30 pripadnika 5.pbr OS BiH. Izvođači obuke, bile su podoficiri iz brigade. Završno testiranje polaznika kursa realizovano je 31.03.2022.godine. Testiranje su izvršili pripadnici Komande za obuku i doktrinu OS BiH. Treba napomenuti da su svi kandidati uspješno prošli testiranje, što je dokaz da je priprema i samo izvođenje obuke realizovano kvalitetno, kao i selekcija pri odabiru polaznika kursa. Kurs je realizovan kroz instruktivnu nastavu, praktične vježbe, te direktnim učešćem u obuci usmjerenoj na izvršenje obnašanja dužnosti vođe u OS BiH. Završetkom kursa vojnici su stekli uslov da mogu aplicirati na konkurs za prvi podoficirski čin.

Brigada će i u narednom periodu nastaviti sa ovom vrstom obuke i osposobljavanja personala sa akcentom na vojnički kadar.

5 FOTO GALERIJA