Vijesti

Realizacija KBG u CBO Manjača


U skladu sa Dinamičkim planom aktivnosti za realizaciju KBG, 3.pješadijski bataljon (3.pb) i Artiljerijski bataljon 5.pbr, kao nositelj navedenih zadataka na lokaciji za borbenu obuku Manjača u periodu od 28. do 31. marta 2022. godine, realizovali su KBG.

Cilj KBG je provjera osposobljenosti posada i posluga jedinica za predstojeću vježbu „Dinamičan odgovor 22-5“ (DO 22-5).

Dana 29.03. 2022. godine, a nakon svih provedenih standardnih operativnih procedura (SOP) te preduzimanja svih neophodnih sigurnosnih radnji realizovano je KBG sa haubicama 122 mm i SVRL APRA 122 mm, a gađanjem je rukovodio komandant artiljerijskog bataljona.

Dana 30.03.2022. godine je nastavljeno KBG sa minobacačima 60 i 120 mm, minobacačkom  jedinicom 1.pb, 2.pb i 3.pb, 5.pbr kojim je rukovodio izvršni oficir 3.pb. Dana 31.03.2022.godine nastavljeno je KBG iz pješadijskog naoružanja.

Važno je istači da je KBG od strane ocjenjivačkog tima Centra za borbenu obuku-Komande za obuke i doktrine (CBO/KOiD) ocjenjeno visokom ocjenom pri čemu su ispunjeni svi preduslovi za realizaciju vježbe „DINAMIČAN ODGOVOR 22-5“.

Tok realizacije aktivnosti KBG-a pratio je tima iz OZ OS BiH i tim štab 5.pbr na čelu sa brigadirom Sretenom Miloševićem.

5 FOTO GALERIJA