Vijesti

Posjeta komandantice NATO Štaba u Sarajevu, brigadni general Pamela McGaha


Na lokaciji kasarne ,,7. Mbr“ Zenica, 15.06.2022. godine upriličena je radna posjeta komandantice NATO Stožera Sarajevo brigadnog generala Pamele McGaha.

Komandanticu NATO Štaba Sarajevo dočekali su komandant 1/5.pbr, major Enis Herić, zamjenik Komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović te komandant 5. pbr brigadir Emir Kliko.

U sklopu radne posjete realizovana je situacijska vježba (STX) i priprema 1.pješadijske čete (deklarisane čete u sastavu BGLP) za NATO ocjenjivanje NEL-2 po konceptu operativnih sposobnosti, te planiranih aktivnosti za naredni period.

U pratnji komandanta 1/5.pbr izvršen je obilazak lokacije kasarne ,,7. Mbr“ Zenica i 1.pješadijske čete. Major Enis Herić je istakao važnost posjete, te zahvalio na podršci i pomoći koju NATO Štab pruža OS BiH, uz želju za nastavak saradnje i jačanju odnosa OS BiH i NATO Štab.

Brigadni general Pamela McGaha se obratila pripadnicima 1/5. pbr i naglasila čvrstu opredjeljenost NATO Štaba iz Sarajeva u nastavku pružanja pomoći i podrške aktivnostima OS BiH u izvršenju zakonom definisane misije i zadataka, a posebno je izrazila zahvalnost pripadnicima OS BiH koji su dali svoj doprinos u Operacijama podrške mira u Iraku i Afganistanu, uz uvjerenje da će saradnja sa NATO-om i dalje biti od obostrane koristi u ispunjavanju zajedničkih ciljeva.

Brigadir Mirzet Lubenović je u svom obraćanju naglasio, da nema sumnje u trud i zalaganje pripadnika deklarisanih jedinica 1/5.pbr u pripremama kao i samoj realizaciji NEL-2 i ocjenjivanja koje je planirano u septembru tekuće godine, te uputio iskrene riječi zahvalnosti Komandantici NATO Stožera na izdvojenom vremenu, razumijevanju, podršci i saradnji sa OS BiH.

4 FOTO GALERIJA