Vijesti

Realizacija situacijske vježbe (STX)


Na lokaciji kasarne ,,7. Mbr“ Zenica, realizovana je situacijska vježba (STX) u sklopu priprema 1. pješadijske čete (deklarisane čete u sastavu BGLP) za NATO ocjenjivanje NEL-2, koje je planirano da se realizuje u septembru tekuće godine, po konceptu operativnih sposobnosti, te planiranih aktivnosti za naredni period. Vježba je realizovana u periodu od 13.06.2022.godine do 17.06.2022.godine.

Tokom realizacije situacijske vježbe (STX), upriličena je i radna posjeta komadantice NATO Štaba Sarajevo brigadne generalice Pamele McGaha. Izraz dobrodošlice uputio je komadant bataljona, major Enis Herić kao i Zamjenik komadanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović te komadant 5. pbr brigadir Emir Kliko.

U pratnji komadanta 1.pb izvršen je obilazak lokacije kasarne ,,7. Mbr“ Zenica i 1. pješadijske čete. Major Herić je istakao važnost posjete, te zahvalio na podršci i pomoći koju NATO štab pruža, uz želju za nastavak uspješne saradnju u jačanju odnosa Oružanih snaga BiH i NATO štaba.

Brigadna generalica Pamela McGaha se obratila pripadnicima 1.pb, zahvalila se na trudu, zalaganju i viđenim operativnim sposobnostima deklarisane čete prilikom realizacije situacijske vježbe (STX), te naglasila čvrstu opredjeljenost NATO štaba Sarajevo u nastavku pružanja pomoći i podršci aktivnostima OS BiH u izvršenju zakonom definirane misije i zadataka, a posebno je izrazila zahvalnost pripadnicima OS BiH koji su dali svoj doprinos u Operacijama podrške miru u Iraku i Afganistanu, uz uvjerenje da će saradnja sa NATO-om i dalje biti od obostrane koristi u ispunjavanju zajedničkih ciljeva.

6 FOTO GALERIJA