Vijesti

Obilјežavanje Dana OS BiH na lokacijama 5. pješadijske brigade OS BiH.


Svečanim postrojavanjem jedinica 5.pješadijske brigade i drugih jedinica iz sastava OK i KP OS BiH smještenih na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice, dana 28. oktobra 2022. godine, obilјežena je 17. godišnjica osnivanja OS BiH, (1. DECEMBAR).

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su: zamjenik ministra odbrane BiH, gospodin Mijo Krešić, predstavnici civilnih struktura vlasti, vjerskog života, predstavnici sigurnosnih agencija, i lokalne zajednice sa područja Tuzlanskog kantona, kao i lokalne medijske kuće.

U svom govoru, komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko je naglasio glavne događaje koji su obilјežili 5.pbr u ovoj godini, te postignute rezultate koje je ostvarila brigada, kao i druge jedinice OS BiH stacionirane na lokaciji. Također je naglasio i težišne aktivnosti koje nas očekuju u 2023.godini. Na kraju svog izlaganja, brigadier Kliko je svim pripadnicima OS BiH čestitao godišnjicu dana OS BiH. Ovom prilikom svim nagrađenim i pohvalјenim na postignutim rezultatima u protekloj godini čestitao je zamjenik ministra odbrane BiH gospodin Krešić i brigadir Kliko.

Ovoj svečanosti dana 24.11.2022.god. prethodile su svečanosti na lokacijama 5.pbr i to: “7. muslimanske brigade” Zenica, “Mato Lučić-Maturica” Kiselјak, “Vojvoda Stepa Stepanović” Bijelјina i “Josip Karimović-Grabo” Žepče. u organizaciji komandi i jedinica batalјona, na kojem su prisustvovali predstavnici civilnih struktura vlasti, vjerskog života, predstavnici sigurnosnih agencija, lokalne zajednice sa područja gdje gravitiraju navedene jedinice, kao i lokalne medijske kuće.

U okviru obilјežavanja dana OS BiH dana 23.11.2022.godine na svim pomenutim lokacijama 5.pbr OS BiH realizovani su i DANI OTVORENIH VRATA, na kojem su primarno učešće imale osnovne i srednje škole sa područja gdje gravitiraju jedinice 5.pbr.

Prisutni su ovom prilikom imali vidjeti dio naoružanja i opreme te borbene vještine prikazane kroz borbene drilove koje realizuje 5.pbr.

Ovo je bila i jedinstvena prilika za organizovanje i drugih aktivnosti kao što je sportsko takmičenje u 1.pb dana 16.11.2022.godine, te dobrovolјno darovanje krvi dana: 18.11.2022.godine.

13 FOTO GALERIJA