Vijesti

Posjeta Vojnog atašea ambasade SAD u BiH.


Dana 08.12.2022. godine na lokaciji kasarne ,,7. muslimanske brigade“ Zenica, priređena je posjeta Vojnog atašea ambasade SAD u BiH brigadira Eric R. Adamsa. Izraz dobrodošlice i srdačnog prijema uputio je komandant 1.pješadijskog batalјona, major Enis Herić sa članovima komande batalјona.

Planom posjete, održan je informativni brifing gdje su prisutni upoznati sa zadacima i aktivnostima 1.pješadijskog batalјona, 5.pješadijske brigade, ističući učešće dijela komande i jedinica batalјona u sastavu Batalјonske grupe lake pješadije-BGLP tokom NEL-2 ocjenjivanja po NATO konceptu operativnih sposobnosti, gdje su od strane NATO ocjenjivača ocijenjeni ocjenom odličan.

Vojni ataše SAD u svom obraćanju je naglasio čvrstu opredjelјenost Oružanih snaga SAD u nastavku pružanja pomoći i podršci aktivnostima OS BiH, uz uvjerenje da će saradnja i dalјe biti od obostrane koristi u ispunjavanju zajedničkih cilјeva.

U pratnji komandanta 1.pb izvršen je obilazak dijela kasarne ,,7. muslimanske brigade“ Zenica, a major Enis Herić je istakao važnost posjete, te zahvalio na pružanju podrške i pomoći Oružanih snaga SAD, uz želјu za nastavak uspješne saradnje u jačanju odnosa Oružanih snaga BiH i SAD.

2 FOTO GALERIJA