Vijesti

Posjeta Vojnog atašea Republike Turske 5.pbr


Dana 14.12.2022. godine, lokaciju kasarne i aerodroma ”Dubrave” Živinice, posjetio je Vojni ataše Republike Turske brigadir dr.Mustafa S. Tatar. Srdačan izraz dobrodošlice brigadiru Mustafi S. Tataru uputio je komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko sa članovima komande 5.pbr.

Planom posjete, održan je sastanak sa komandantom 5.pbr brigadirom Emirom Klikom koji je upoznao prisutne sa misijom i zadacima 5.pješadijske brigade, te izazovima i aktivnostima na putu realizacije zadataka u 2023. godini.

U pratnji komandanta 5.pbr brigadira Klike, izvršen je obilazak dijela kasarne i aerodroma ”Dubrave” Živinice, te muzej 2. pješadijskog (Rendžerskog) puka. Nakon posjete muzeja, prisutni su se uputili u restoran kuhinje gdje je održan zajednički ručak.

Uz pripremlјeni ručak, brigadir dr. Mustafa S. Tatar je iskoristio priliku da se pozdravi te razgovara sa pripadnicima OS BiH koji su završili Vojnu akademiju u republici Turskoj.

Na kraju zajedničkog druženja usledila je razmjena prigodnih poklona i ispraćaj gostiju sa lokacije.

9 FOTO GALERIJA